WYJAZDY ZAGRANICZNE
WYJAZDY KRAJOWE
INFORMACJE PRAKTYCZNE
LINKI

AKTUALNOŚCI
PRZEWODNICTWO I PILOTAŻ
POKAZY SLAJDÓW
O MNIECzarnohora to najwyższe pasmo Ukraińskich Karpat Wschodnich, położone w południowo – zachodniej części naszych wschodnich sąsiadów. Najwyższe szczyty to: Howerla (2061 m n.p.m.), Brebenskuł (2037 m n.p.m.), Pop Iwan (2028 m n.p.m.) oraz Pietros (2020 m n.p.m.). Najwyższe partie zbudowane są z gruboławicowych piaskowców i zlepieńców czarnomorskich. W krajobrazie widoczne są ślady zlodowaceń: kotły oraz jeziorka polodowcowe.

Wydzielamy następujące piętra roślinności:

- 1200-1300 m n.p.m. – bukowe
- 1300-1500 m n.p.m. – świerkowe
- 1500-1700 m n.p.m. – subalpejskie z kosodrzewiną, lelyczem, jarząbek pospolitym i jałowcem
- powyżej 1800 m n.p.m. – alpejskie z trawą, borówką czarną, borówką bagienną i różanecznikiem.

Ochrona przyrody:

W roku 1933 po wschodniej stronie Howerli utworzono Czarnomorski Park Narodowy obejmujący 1534 ha. Po południowej stronie Howerli istniał rezerwat ścisły, od 1968 roku w ramach kilkuczęściowego Karpackiego Rezerwatu Państwowego. W 1980 roku utworzono po stronie galicyjskiej Karpacki Park Narodowy (od Jaremcza po Popa Iwana). W 1994 roku po stronie zakarpackiej powstał Karpacki Park Biosfery.

Zabytki:

Bystrzec – Cerkiew p.w. Zaśnięcia Św. Anny, drewniana z 1872 roku, zbudowana na planie krzyża.
Zełene – Cerkiew p.w. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela, drewniana z 1846 roku, na planie krzyża.
Werchowyna – nowa cerkiew drewniana p.w. Zaśnięcia NMP z 1990 roku.
Szczyt Pop Iwan (2028 m n.p.m.) – ruiny polskiego obserwatorium astronomicznego – „Biały Słoń”

LITERATURA:

Reedycja Map Topograficznych WIG w Warszawie, Pas 56 Słup 39, Arkusz Żabie – Warszawa 2002.
2. Berg L., 1962 – Przyroda ZSRR. PWN. Warszawa

Copyright © 2006 Machoney


stat4u